4 BƯỚC ĐƠN GIẢN

ĐỂ KIỂM TRA CƠ-XƯƠNG-KHỚP

Bạn có dễ dàng thực hiện các động tác dưới đây không?
KIỂM TRA CƠ
KIỂM TRA XƯƠNG
KIỂM TRA KHỚP
KIỂM TRA SỨC ĐỀ KHÁNG
Thẳng lưng trước ghế, đứng lên ngồi xuống 5 lần từ 6-10 giây
Duỗi 2 tay về phía trước, từ từ cúi xuống để chạm vào mũi bàn chân
Đứng rộng chân, lưng thẳng đứng, tay đưa ra sau và đan vào nhau
6 tháng gần đây, bạn có gặp các triệu chứng: ho, sổ mũi, cảm sốt?
XÁC NHẬN

KIỂM TRA CƠ - XƯƠNG - KHỚP

0
1
Xương
2
Khớp
3
Đề kháng

KIỂM TRA CƠ

Thẳng lưng trước ghế, đứng lên ngồi xuống 5 lần từ 6-10 giây

KIỂM TRA XƯƠNG

Duỗi 2 tay về phía trước, từ từ cúi xuống để chạm vào mũi bàn chân

KIỂM TRA KHỚP

Đứng rộng chân, lưng thẳng đứng, tay đưa ra sau và đan vào nhau

KIỂM TRA SỨC ĐỀ KHÁNG

6 tháng gần đây, bạn có gặp các triệu chứng: ho, sổ mũi, cảm sốt?

XÁC NHẬN